Metaal24.nl richt zich op bedrijven in de metaalindustrie. Elke subcategorie op Metaal24 heeft gerichte bezoekers. Metaal24 is een samenwerking aangegaan met een online marketing bureau om op elk van deze zoektermen hoog te scoren in Google, zodat uw bedrijfsvermelding wordt getoond aan honderden, zo niet duizenden bezoekers per maand.

Een sterke link voor uw website!

Met een premium bedrijfsvermelding op Metaal24 wordt U ook in de gelegenheid gesteld om elke maand een artikel, nieuwsbericht of persbericht op onze website te plaatsen. Dit bericht verspreiden wij via onze sociale media en onze aanverwante websites, zodat uw bericht al snel vele links krijgt. In uw bericht kunt u 2 links naar een website(s) naar keuze plaatsen. Een links van een gerelateerde website is erg belangrijk voor de positie van uw website in de zoekmachines.

Waarom niet gratis?

Er zijn vele bedrijvengidsen op het internet, maar Metaal24.nl is specifiek gericht op de metaalbranche. Wij richten ons ook op specifieke zoektermen, welke uw potentiële klanten gebruiken om uw product en/of dienst te vinden. Hiervoor houden wij deze gegevens dagelijks in de gaten en positioneren wij pagina’s dusdanig dat deze hoog in de zoekmachines staat. U krijgt dus specifieke, doelgerichte en kopende bezoekers naar uw bedrijfsprofiel. Daarnaast wordt er door ons online marketing partner dagelijks gewerkt om Metaal24.nl een ijzersterke link voor uw website te maken. U krijgt de mogelijkheid om op uw pagina alle informatie te delen, welke belangrijk zijn voor uw bedrijf. U heeft ook de mogelijkheid om te linken naar meerdere websites. Met een premium vermelding krijgt u tevens de gelegenheid om elke maand een nieuwsbrief te plaatsen met links naar uw website(s). Deze verspreiden wij weer via onze sociale media en onze partner websites, zodat u meerdere links krijgt van diverse bronnen. Een link gerelateerd aan uw website, inclusief sociale signalen zijn belangrijke factoren om uw eigen website hoog te laten scoren in de zoekmachines.

Gratis tips voor uw online marketing

Metaal24 is een samenwerking aangegaan met een gespecialiseerd online marketing bureau. Als lid van onze website, krijgt u regelmatig handige tips om uw website beter te laten scoren in de zoekmachines. Op verzoek is dit bureau bereidt uw website grondig te analyseren en u te helpen deze te verbeteren. Dit bureau is tevens gespecialiseerd in social media. Als lid van Metaal24 krijgt u ook regelmatig tips om sociale media in te zetten voor uw bedrijf.

Metaal24 is een actieve website, welke elke dag bezig is om gerichte bezoekers naar de website te trekken en deze kennis te laten maken met uw bedrijf. Meldt u dus snel aan!

BEDRIJF AANMELDEN