Alle informatie welke Metaal24.nl communiceert via haar website en via andere elektronische wegen, zoals e-mail, sociale media alsook alle software en tools en verwijzingen naar andere websites of producten en diensten die besproken en/of beschreven worden, zijn te gebruiken op eigen risico. Metaal24.nl garandeert niet dat de aangeboden informatie correct is.

Metaal24.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan uw PC. Zowel hardware- als softwarematig of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van de Metaal24 website in het algemeen.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, meningen, reacties, ideeën en/of instructies, worden niet noodzakelijkerwijs gesteund door Metal24.nl

Metaal24.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op Metaal24.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals emails. Metaal24.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn of haar professionele kennis en ervaring en deze te gebruiken om de juistheid van de informatie te controleren.

Metaal24.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.